Haber

Bakan Şimşek: Alım gücünü artırmanın tek yolu enflasyonun tek haneli olması

Bakan Şimşek: Alım gücünü artırmanın tek yolu enflasyonun tek haneli olması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra hedef enflasyona göre ücret ayarlaması yapılacak. Ancak çalışanlar hiçbir şekilde enflasyon tarafından baskılanmayacak. Satın alma gücünü kalıcı olarak artırmanın tek yolu var” dedi. Dar segmentler. Yani enflasyonu düşük, tek haneli rakamlara düşürmek.” Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) temel amacının enflasyonu zaman içinde düşük tek haneli rakamlara düşürmek ve orada tutmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Strateji ve Bütçe Lideri İbrahim Şenel, Merkez Bankası Genel Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YILMAZ: 2024’TE DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRECEĞİZ

Başkan Yardımcısı Yılmaz, OVP ile ilgili gerçekçi bir plan olduğu yönünde geri dönüşler aldığını belirterek, “Tabii her plan ve her programda olduğu gibi bu program da eleştiriliyor, çeşitli sorular yöneltiliyor. Ama bunu eleştiren birçok yorumcuyla da karşılaştım. mümkün olduğu kadar gerçekçi ve gerçek çerçevede olduğunu düşünün. Burada önemli olan bu programın uygulanmasıdır. Dünyanın en iyi programını hazırlasanız bile arkasında siyasi irade yoksa bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Yani kağıt üzerinde kalacak. Cumhurbaşkanımızın dün bu programı bizzat açıklaması ve ‘hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz’ demesi bu planın en büyük parçası. “Siyasi iradeyle, politikalarla ve politikalarla.” O planda yazılan reformlar birer birer hayata geçirilecek. Tabii ki her şey bir anda olmayacak. Bildiğiniz gibi 3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama özellikle önümüzdeki 2024 yılında değişiklikleri hep birlikte göreceğiz” dedi.

‘BÜYÜMENİN YAPISI DEĞİŞİYOR’

Yılmaz, programdaki büyümenin belli oranda azaldığını vurgulayarak, “Son 20 yılda ortalamamız 5,5 idi, önümüzdeki 3 yılda da ortalama 4,5 öngörüyoruz. Dolayısıyla bunda bir büyüme oranı var” dedi. 20 yıllık büyümemizin 1 puan altında planlıyoruz. Öte yandan büyümenin kompozisyonu da değişiyor.” “Büyümeyi tüketim odaklı, iç talep odaklı bir büyüme olarak gerçekleştirebileceğiniz gibi, yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir büyüme olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Planımıza baktığımızda yatırımların katkısının, Büyümemizde dış talebin katkısı, ihracatın katkısı daha fazla. Dolayısıyla büyüme geçmişe göre daha yüksek. “Bir ölçü daha düşük. Bundan daha önemli olan büyümenin kompozisyonu değişti. Dolayısıyla farklı kaynaklardan gelen bir büyümeden bahsediyoruz. Bu anlamda enflasyonun amacımıza göre dengelendiğini söyleyebilirim. Büyümenin kompozisyonu enflasyonu artırıcı değil tam tersine enflasyona katkı sağlayan bir çerçevede şekilleniyor.” dedi.

ŞİMŞEK: BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ TAM

Bakan Mehmet Şimşek de OVP ile ilgili olumlu tepkiler aldığını belirterek, “İnandırıcı, iç tutarlılığı olan, gerçekçi bir çerçeve olarak görülüyor. Gerek enflasyonla mücadele programı gerekse maliye politikası konusunda Cumhurbaşkanımızın tam desteği var. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz, en ufak bir tereddütümüz bile yok.” Hayır. Bu program için ne gerekiyorsa onu yapacağımızı değerlendirmenizde fayda var” dedi.

İhracata çok güçlü destek vereceklerini belirten Şimşek, “Yatırımlara, ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Dolayısıyla burada bir dengelenme var. Bu dengelenmenin doğası gereği yurt içinde bir yumuşama olursa olur” dedi. Talep, cari enflasyon baskısı azalacak, cari açık azalacak, cari açığın azalmasıyla birlikte finansal, istikrar açısından Türkiye’ye fon akışı açısından olumlu bir döngünün ortaya çıkacağını görmemiz gerekiyor. Programımızın felsefesi Türkiye’nin olumlu bir döngüye gireceğidir. O nedenle bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz. Şu ana kadar da öngördüğümüz şey bu. Türkiye’nin bunu yakalayabileceğine inanıyoruz. Olumlu döngü 2024’ün ikinci yarısı itibarıyla çok güçlü. Küresel koşulların da bunun için uygun olacağına inanıyoruz” dedi.

‘DEĞİŞİM REJİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK’

OVP kapsamındaki yüksek kur tartışmalarına ilişkin Şimşek, “Asla bir kur hedefimiz yok. Yani ne programda ne de başka bir şekilde bir kur hedefimiz yok. Ancak” İşin doğası gereği kişi başına düşen milli gelir rakamlarını dolar bazında verecekseniz bir tahminin olması gerekiyor.Ayrıca OVP’de de aslında yapılan bu, bu genel olarak kurala dayalı bir gider. Eminim burada arka planda doğal bir geçiş dönemine ilişkin bir varsayım vardır, sonrasında farklı bir varsayım da olabilir, bu ortalama kurlara göre döviz kurunun yıl boyunca doğrusal bir seyir izleyeceğini varsayarsanız, yanılıyorsunuz. Yanlış bir varsayımda bulunuyorsunuz. O zaman sizin analiziniz de yanlış. “Temel prestijiyle burada bir amacımız yok. Döviz rejiminde rastgele bir değişiklik yok” dedi.

‘YATIRIMCI TOPLANTILARINA BAŞLADIK’

Bakan Şimşek, yatırımcı toplantılarına başladıklarını belirterek, “Cuma günü G-20’ye gidiyoruz. Sonra Almanya’ya gidiyorum. Birleşmiş Milletler’in yıllık toplantıları için Cumhurbaşkanımızla birlikte New York’a gideceğiz. Ardından da” dedi. Muhtemelen Londra’da bir toplantı yapacağız, gerisi de gelecek.Asya, Orta Doğu yani ulaşamadığımız, diyalog kurmadığımız bir yatırımcı düşünemiyoruz.Yani sonuna kadar. Yıl içerisinde zaten derecelendirme kuruluşlarıyla, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla, her türlü patron ve yatırımcıyla, aynı zamanda doğrudan yatırımcılarla da güçlü bir diyaloğumuz var. Türkiye’deyim. “Belirli ülkelerden yatırımcılarla görüşmeye başladım. Almanya’da en büyük 50 şirketin CEO’ları ve CFO’larının katılacağı 3 günlük bir etkinlik düzenlenecek. Türkiye’yi konuşup geri döneceğiz” dedi.

‘KALICI ENFLASYONLA DÜŞMENİN YOLU YAPISAL DÖNÜŞÜMDEN GEÇER’

Bakan Şimşek, kalıcı refah için verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması gerektiğini belirterek, “Yani enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin, cari açığı kalıcı biçimde iyileştirmenin yolu yapısal dönüşümden geçiyor. Bu programın en değerli bileşeni takvim verimliliğini artıracak ve cari açığı azaltacak.”Vergi adaletini artıracak, kayıt dışılığı azaltacak reformlar var. Ve tüm bu reformlar ortada, çok net bir şekilde ortaya konmuş ve zamanlanmış. Bu çok pahalı bir boyut” dedi.

Şimşek, işverenlerin de katkı sağladığı yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini belirterek, “Amaç tasarrufları artırmak, sistemde kalış süresini artırmak, olağan fon fiyatını yükseltmek. Bunu yapabilirsek kamuyu artıracağız. Bütçe disiplini ile zamanla tasarruf sağlayacağız. Bir yandan uzun vadede çalışan sayımızı artıracağız. “Tasarrufu onların doğal refahı için teşvik edip yönlendireceğiz. Özetle bu yeni sistemden amaç, sistemdeki fon fiyatının artırılması, sisteme girenlerin kalış süresinin artırılması, patronlara baz olacak bir model olmaktır” dedi.

‘ÜCRET DÜZENLEMELERİ HEDEF ENFLASYONA GÖRE YAPILACAK’

Şimşek, önümüzdeki dönemde OVP’nin bakış açısını güçlü bir şekilde destekleyeceklerini vurguladı. Ücretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, “Bundan sonra enflasyonun amacına göre fiyat ayarlaması yapılacak. Ancak çalışanlar hiçbir şekilde enflasyon tarafından baskı altına alınmayacak. Çünkü enflasyonla dengeli bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Enflasyon-dezenflasyon süreci. Ancak belli kesimlerin durumunun iyileştirilmesine yönelik bütçe imkanları aslında buna göre tasarlanıyor. “Gerekli adımlar atılıyor ama o bütçe disiplini içinde kalarak. Dar kesitlerin alım gücünü kalıcı olarak artırmanın tek yolu vardır. Yani enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek. Ve aslında bu programın temel amacı enflasyonu zamanında tek haneli düşük seviyeye indirmek ve orada tutmaktır” dedi.

‘VERGİ DENETİMİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ’

Şimşek, programın amacının yapısal dönüşüm ve reformlarla cari açığı cari fazlaya dönüştürmek olduğunu ve bunu başaracaklarını söyledi. Programda vergi gelirlerindeki artışa dikkat çeken Şimşek, “2023 yılında vergi gelirlerinin milli gelir bazında gerçekleşmesi tahmini yüzde 16,8’den yüzde 18’e çıkıyor. Yani ilave yüzde 1,2’lik bir artış söz konusu. Bu artışın kaynağı nedir? “Bu yılın temmuz ayında gelir artırıcı önlemler aldık. Bu önlemlerin gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2024 yılında yüzde 2,2’nin üzerinde olacak. Yani bu bir kaynak. İkinci husus, gelir idaresine geldiğim günden bu yana bugünkü tahsilat ve tahakkuk oranlarını kabul etmeyeceğimi, oranların kesinlikle yüzde 90’ların çok üzerine çekilmesi için ne gerekiyorsa yapacağımızı açıkça ifade ettik. . Bu nedenle gelir yönetimi performansının iyileştirilmesi gerekmektedir. Buradaki tahsilat ve tahakkuk oranlarını artıracağız. Ayrıca çok güçlü bir vergi kontrolünü de sürdüreceğiz. Yani sahada olacağız. Özellikle kayıt dışılığın yaygın olduğu alanlarda elimizdeki tüm imkan ve araçları seferber edeceğiz. Vergi reformu yapacağız. Şu anda planlanan eylem planına baktığınızda vergi reformunun neredeyse her alanda konuşulduğunu görüyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yılın başından itibaren bunları Meclis’e göndermek mümkün olacak” dedi.

‘ÜCRET ARTIŞLARI YÜKSEK OLACAK’

Bu yılki enflasyon farkının yüzde 65 olması durumunda fiyat artışlarının çok yüksek seviyelerde olacağını belirten Şimşek, “Yani önümüzdeki yıl memur maaş artışları neredeyse bu yılki enflasyon açığını da hesaba katarsanız muhtemelen enflasyonun çok üzerinde olacaktır. Dolayısıyla hiçbir dönemde ne asgari ücret ne de asgari ücret. Biz emeklilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezmedik ama reel ücret artışlarının çok yüksek olduğu 2002-2023 döneminden bahsediyoruz” dedi. .

ERKAN: ENFLASYONU KONTROL EDECEĞİZ

Merkez Bankası Başkanı Erkan ise enflasyon beklentilerinin sabit olmadığı dönemlerde döviz kurundaki artışın geçişkenliğinin daha yüksek olduğunu belirterek, “Şu anda böyle bir geçiş döneminden geçiyoruz. Ancak meyvelerin gelmesiyle birlikte” dedi. 2024 yılında kararlı bir biçimde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının etkisiyle iç talebin arza yakın bir seviyeye ulaşacağını ve bunun enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörüyoruz. yıl, özellikle geçiş dönemlerinde, yıl sonu ve yıl sonu hesaplamalarında ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Her ay için yıldan yıla değişiklik gösteriyor” dedi.

‘ENFLASYONLA DÜŞÜŞMEYİ SAĞLAMAK İÇİN NE GEREKİYSE YAPACAĞIZ’

Erkan, Merkez Bankası olarak enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma sürecini tüm imkanlarıyla sürdüreceklerini kaydetti. Sadeleşme sürecini sürdürerek Türk lirasını güçlendirecek adımlar attıklarını belirten Erkan, “Uzlaşmanın bir tedbir gecikmesi riski olsa da 2024 yılında enflasyondaki düşüşün tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu kapsamda fiyat ve ölçü tüm ayarlamaları zamanında ve etki analizi ışığında hayata geçirilecek. Faizi 650 baz puan artırdık, 250 baz puan artırdık. Daha sonra 750 baz puan artırdık. İlk etapta artırdığımız 650 baz puan yüksek bir artış oldu. Daha fazla artış yaptığınızda makro ihtiyati çerçeve bağlayıcı olduğu için “Faiz adımlarını beklemek zorunda kaldık” Makro ihtiyati çerçevede hem niceliksel sıkılaştırma hem de seçici kredi sıkılaştırma ve sadeleştirme adımlarıyla atılan bu adımların daha etkin hale gelmesi hedefleniyor. Bu bütünsel yaklaşımla gerektiğinde mali sıkılaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘HEDEFİMİZ TL’Yİ GÜÇLENDİRMEK’

Merkez Bankası rezervlerini biriktirmeye devam ettiklerini belirten Erkan, “Bu Döviz Korumalı Mevduat düzenlemesi, sadeleşme sürecindeki amacımızın Türk lirasını güçlendirmek olduğunun göstergesidir. Yani dövize geçişi sağlamak için harekete geçilmiştir. Daha fazla Türk lirası ve enflasyon beklentileriyle daha uyumlu hale getirilmesi, “Bu ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu adımla birlikte mevduat faizlerinin de yükseldiğini görüyoruz. Hedefimiz, döviz korumalı mevduat dengesinin şu anda sahip olduğu prestijle yatay seyretmesi, dengenin giderek azalması sürecinde ise Türk lirası enstrümanlara olan ilginin artmasıyla birlikte iyileşen finansal istikrardır. Sakin ama kararlı bir stratejiyle ilerleyeceğiz. KKM” dedi.

‘OVP DÖNEMİNDE DİJİTAL PARA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAYACAĞIZ’

Erkan, dijital para çalışmalarının 3 aşaması olduğunu belirterek, “İlk aşama çalışması 2022’de başladı ve geçtiğimiz aylarda sona erdi. Şu anda ikinci aşamaya hazırlanıyoruz. İlk aşamada çalışmalarımıza ilişkin bulgularımızı yayınlayacağız. Dijital Türk lirası çalışmalarımızı OVP döneminde tamamlamayı planlıyoruz. “Bu projede teknoloji açısından bir vizyon anlatmak istersem dijital para teknolojilerinin ihracatı da konu olabilir. Bu bağlamda kelimeler. Bu anlamda ülkemizin hem donanım hem de yazılım ihracatı yapması mümkün olacaktır. Orada kamu-özel işbirliğinin olduğu dinamik bir yapı çok önemli” dedi.

yesilyurthaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu